Generalforsamling 2019 afholdes lørdag 30. marts kl. 13 i Næsby Sognegård

Indkaldelse med dagsorden ifølge vedtægterne vil kunne læses her på hjemmesiden.

Tidsfristen for offentliggørelsen af indkaldelsen og frister indleveringer af ønskede punkter vil blive overholdt.